Referat for Generalforsamling onsdag d. 15. marts 2017 kl. 19.00

I Kvarterhuset, Junghansvej, Kolding

Møde indkaldt af:Martin Strand

Referent:Ingen valgt (Martin Strand har taget referat)

Deltagere: Bestyrelsen bestående af Martin Strand, Flemming Klitgaard, Rene Jacbosen og derudover ca. 30 medlemmer fra SCK       


                                   

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg jvf. vedtægternes § 7
  • Valg af revisorer
  • Eventuelt

Valg af dirigent

Henning Bo Kristensen blev valgt som dirigent. Det blev hurtigt slået fast at indkaldelsen blev sendt ud i henhold til reglerne og generalforsamlingen dermed var godkendt.

Formandens beretning

Formanden fremlagde årets beretning. Beretningen er vedlagt som bilag

Kommentarer til beretningen

Hans Ole: Fællestilmelding til løb kan med fordel annonceres på Facebook som begivenhed, på den måde kan man se hvem der har tilmeldt sig. Selve tilmeldingen til løbene inkl. Betaling skal enten foregå direkte til løbet eller gennem en koordinator i SCK.

Hans Ole: MTB ture om søndagen (vinter) kan på samme måde oprettes som begivenhed, for at man kan se hvem der deltager og dermed give flere lyst til at deltage.

Allan Vestergaard:   Musik er for højt til spinning

Erik Mikkelsen: Man kan sprede budskabet om spinning til venner, familie, kollegaer. Musik kan være for højt, tag ”pulsen” blandt deltagerne på musikniveauet

Johnny Sirach: Informer KBC, bagtrappen og MTB Kolding om spinning

Bent Hedensted: Vi ligger op til ny forhandling af aftalen med FitnessOne.

Kasseren fremlægger det reviderede regnskab

Regnskab blev fremlagt og godkendt med følgende kommentarer

Resultatet blev diskuteret. Det kunne konstateres at det indkøb udgør en meget betydende del af omkostningerne. En hurtig beregning viste at omkostninger og indtægter uden tøj gik i nul. Den gratis trøje udleveret til nye medlemmer fjernes igen. Et forslag om at hæve første års kontingent til fx 500,- inkl. Trøje bliver diskuteret på næste bestyrelsesmøde.

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Årligt kontingent på Kr. 300,00 fastholdes uden ændring

Valg jf. vedtægternes § 7

Bestyrelsesmedlem

Thomas Bargum blev genvalgt

Raymond Sindholt blev genvalgt

Suppleant blev Claus Nielsen

Revisor

Povl Callesen og Tommy Andersen blev genvalgt

Revisor suppleant. Bjarne Holm Andersen blev genvalgt

Eventuelt

Hjemmesiden. Hvad bruges den til? Den indeholder forældede og ukorrekte oplysninger

Martin Strand konstaterede at han ikke havde overskud til denne opgave. Allan Vestergaard og Andrew Bridgens meldte sig frivilligt til at opdatere hjemmesiden.

Facebook. Der bør laves en åben side som alle kan se, hvor arrangementer og informationer om klubben fremgår. Siden skal være offentlig. Derudover skal der være en lukket gruppe for SCK, SCK-damer og SCK-MTB.