Referat for Generalforsamling mandag d. 8. juni 2020 kl. 19.00


I Kvarterhuset, Junghansvej, Kolding

Møde indkaldt af:Martin Strand

Referent:Ingen valgt (Martin Strand har taget referat)

Deltagere: Bestyrelsen bestående af Martin Strand, Flemming Klitgaard, Raymond Sindholdt, Thomas Bargum og Rene Jacobsen derudover ca. 35 medlemmer fra SCK  

 


                                       

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg jvf. vedtægternes § 7
  • Valg af revisorer
  • Eventuelt

Valg af dirigent

Hans Ole blev valgt som dirigent. De gennemgik den udsendte dagsorden.

Formandens beretning

Beretning godkendt uden yderligere bemærkninger.

Bemærk: Sæsonstart d. 14/6 kl. 9.00 fra Kvarterhuset

Kasseren fremlægger det reviderede regnskab

Kontakt Jens Peder Oksbjerg eller Thomas Bargum hvis du har behov for at leje cykelkuffert eller cykelholder.
Revisorerne tager forbehold for den opgjorte værdi af tøjbeholdningen, da en del af tøjet sandsynligvis ikke bliver solgt til fastsat pris, da noget af det er med gammelt design.
Tøj med gammelt logo kan evt. afskrives.
Husk når du betaler med Mobile Pay at skrive hvad du har købt og dit navn.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog i ly af Corona at sætte kontingent til 150,-, men generalforsamlingen fastslog at kontingentet fastholdes på 300,-, hvilket blev vedtaget300,- blev vedtaget

Valg jf. vedtægternes § 7

Bestyrelsesmedlem

Martin Strand, Flemming Klitgaard og Rene Jacobsen ønskede ikke genvalg. Formanden fastslog at der ikke var tale om bestyrelsesflugt, men blot ønske om en stille udtræden. Samarbejdet i bestyrelsen er velfungerende.
Ricky Krabbe, Claus Juhl og Per Østerkjeerhuus, blev valgt ind i bestyrelsen. Den konstitueres snarest muligt.
Peer Christensen, blev valgt som Suppleant

Revisor

Leif Petersen blev valgt som ny revisor i stedet for Claus Juhl, da denne indtrådte i bestyrelsen
Povl Callesen, blev genvalgt
Jette Bargum, blev valgt som revisorsuppleant

Eventuelt

Niels Westergaard: vil gerne arrangere MTB ”sommertur” til august, for at prøve terrænkørsel i en tør skovbund.


Jens Peder Oksbjerg: blev Æresmedlem, med følgende begrundelse.

Jens Peder har været med til at starte klubben, været bestyrelsesmedlem i en årrække, hvor han var med til at give klubben det sociale præg, der er så kendetegnende for klubben. Selv efter bestyrelsesarbejdet har han givet en stor hånd med, ved at koordinere deltagelse i diverse motionsløb og Vintercup for klubbens medlemmer og ikke mindst været en fantastisk arrangør af udlands ture, hvor han har styret økonomien til perfektion. Vi unge på 50, ser op til ham, både som en god kammerat, der altid er klar til at ligge foran og tage sine føringer og nægter at give op, men også fordi han er venligheden selv. Han deltager næsten altid til træning og er primus motor for Cafe-holdet. Kort sagt en ægte Klubbens mand og han er beviset på at selvom man er lille at statur, kan man godt være en stor mand.