Generalforsamling

Referat for Generalforsamling onsdag d. 15. marts 2017 kl. 19.00

I Kvarterhuset, Junghansvej, Kolding

Møde indkaldt af:Martin Strand

Referent:Ingen valgt (Martin Strand har taget referat)

Deltagere: Bestyrelsen bestående af Martin Strand, Flemming Klitgaard, Rene Jacbosen og derudover ca. 30 medlemmer fra SCK       

Formandsberetning 2016

Ved Generalforsamling d. 15. marts 2017, Kvarterhuset, Junghansvej, Kolding

Sæsonstart

Vi begyndte her i Kvarterhuset med kaffe og rundstykker. De nye regler for holdkørsel blev demonstreret inden turen gik ud på landevejene.

Ved sidste års generalforsamling kunne jeg fortælle om en kold og våd sæson 2015, med et udsagn om at det ikke kunne blive lige så dårligt i 2016 – det blev det næsten. Derfor vil jeg ikke udtale mig om den kommende sæsons vejr, men blot håbe på det bedste. Vi har sæsonstart i år, søndag d. 2. april her fra Kvarterhuset.

Holdkørsel

Opdeling i hold fra Kvarterhuset har fungeret godt, selvom man godt kan mangle fælleskørsel med de øvrige hold. Vi må blot konstatere at vi i samlet flok er for mange og det udgør en sikkerhedsrisiko hvis holdene bliver for store. Derfor opfordrer bestyrelsen til at vi fortsætter med holddeling fra Kvarterhuset med kaptajn til hvert hold.

Pigehold

Et nyt initiativ så dagens lys, et rent pigehold på op til 7 ryttere, som var planlagt til at køre hver torsdag, men det viste sig hurtigt at pigerne var klar til næsten hver træning og det er jo dejligt at se, det er en succes. Derfor skal der lyde en opfordring til at sprede budskabet rundt omkring i jeres bekendtskabskreds. Desuden reklameres der om tiltaget på diverse Facebook sider i Kolding. Vi forventer at kunne øge antallet på pigeholdet til 10 ryttere.

Tirsdagshygge

Den første tirsdag i måneden er altid et tilløbsstykke og den gode opbakning fortsatte i 2016. Vi har dog valgt kun at have tirsdagshygge i sommersæsonen fra maj til oktober. Dette skyldes at vi har svært ved at samle nok i vinterhalvåret.

Cafeholdet

Klubben bliver tydeligvis ældre, Cafeholdet er i hvert fald vokset til 10 aktive. Om vinteren er man delt i to hold, idet nogle foretrækker at køre landevej og større stier, mens andre vil have lidt mere mudder. Om sommeren kører man stadig pænt lange ture. Arne Fuglsang havde arrangeret en bedre middag hos kokkeleverne på AMU centret. Det var en stor succes.

Cafeholdet mødes hver mandag til kaffe og rundstykker kl. 9 og efterfølgende cykling. Alle er velkomne.

Alsace tur

Deltagerne havde en rigtig fin tur i et smukt og dejligt cykelområde. Transporttiden derned er meget overkommelig omkring de 10 timer. Der er gode bjerge og masser af bakker. Der var en smule regn, men ikke noget der betød noget og turen bød også på vinsmagning og græsslåning.

Turen i år går til Frankrig i bjergene omkring Alpe d’Huez – 14 tilmeldte

Fællesløb

Vi havde fællestilmelding til en række løb. Fællestilmelding er til for at få flere med til løb og at man har nogle at køre med. Jens Peder står for fællestilmelding og sender mails rundt. Fra bestyrelsens side vil vi anbefale at man tilmelder sig følgende løb i SCK regi: Grejsdal, Tour de Trekanten, Tour de Vestyn, Sønderjylland rundt, Kongeetapen og Alpetramp. Man er naturligvis velkommen til at deltage i alle de løb man ønsker.

Klubmesterskab.

Klubmesterskabet blev afholdt i september. 18 ryttere blev sendt af sted på 4,5 km enkeltstart og tiden blev brugt til at dele op i 5 hold. Herefter var der 21 km jagtstart med mål ved Kolding skrot. De fem hold kom i mål med Team Brunes først herefter Team Bargum, Pigeholdet, rødvinsholdet og team Hedensted blot 1:45 efter det først hold. Martin Brunes blev mester, med den bedste enkeltstartstid på hans hold.

Sæsonafslutning

Sædvanen tro afholdt vi sæsonafslutning sidst i september, med en cykeltur og efterfølgende suppe og hygge. Det er en tradition, som vi vil holde fast i og alle er velkomne til suppen uanset om de har cyklet eller ej.

Spinning

Tilslutningen er faldende og vi kan lige få det til at løbe rundt. Der kan være mange grunde til dette. Nogle har ikke lyst til at spinne og dem får vi ikke på spinning cyklen, men frafaldet kan også skyldes andre årsager og vi vil gerne have en tilkendegivelse af om vi skal fortsætte med spinning eller ej. Personligt er jeg meget glad for det, ikke mindst hyggesnakken bagefter. Stiger antallet ikke vil det enten betyde en højere pris eller at vi lukker ned for holdet. Igen i år har vi benyttet de to meget dygtige instruktører Thomas og Maria. Thomas er en gammel kending, som ved hvad vi har brug for – som han selv siger ”det bliver hårdt, men kedeligt” Maria er rolig, har noget godt musik og presser os til det yderste. Vi forventer at få det samme makkerpar til næste sæson.

Bowling

Fredag d. 11. november var der Bowling aften. 28 deltagere begyndte med 1 times bowling, hvor talenterne blev vist frem på vidt forskellig vis. Herefter en overraskende lækker buffet i "The Grill", med en masse godt øl og hygge til hen omkring midnat. Det var en meget vellykket aften. Stor tak til Flemming for et vellykket arrangement.

Nyt tøj

Vores meget fine tøj er vel modtaget og har vist sig meget brugbart, både sommer og vintertøjet er lækker kvalitet og selv jeg kan holde varmen i vinterhabitten. Der er tøj med i dag, således at man kan prøve str. og købe eller bestille tøj til den kommende sæson. Cykelnørderne har tøj liggende i forskellige str, som I er meget velkomne til at prøve. Tøjet skal købes ved Thomas Bargum. Når vi når længere ind i sæsonen skal vi have taget nye gruppebilleder.

Årsafslutning

Året blev afsluttet med cykeltur på MTB og efterfølgende julefrokost, hvor den traditionelle julefrokostmad blev skyllet ned med rigelige mængder øl, snaps og rom. Der var adskillige hjælpere i køkkenet, som gav en hånd med til at gøre det til en god dag – mange tak for hjælpen til jer.

MTB

Sædvanen tro er der kørt MTB om søndagen, med svingende tilslutning. Hvad kan vi gøre for at øge antallet af deltagere?

MTB-udvalget har arrangeret MTB udenbys ture med god tilslutning til Åbenrå, bjerge skov, Marselisborg og Silkeborg med mudder, hyggelig snak og sandwich. Silkeborg er den sidste tur i denne sæson, det er næste søndag. Tak for et godt stykke arbejde til Niels, Jens Peder og Dennis.

16 par deltog i Vintercup, som sædvanligt gode arrangementer, med en blanding af cykling, orienteringsløb og paratviden. I lighed med sidste år valgte vi at slutte sæsonen af på Cafe Razz i Middelfart, hvor vi fik rigtig dejlig middag i hyggeligt selskab. Vi glæder os til allerede til næste sæson.

Vi skal afholde vintercup til december og i den forbindelse får vi brug for jeres hjælp. Der kommer mere om dette senere.

Cykelregler

Det skal understreges at vi er en motionsklub, som cykler efter reglerne. Det betyder at vi holder for rødt, kører på cykelsti hvor det er muligt og kun 2 ryttere side om side. Udover sikkerheden, drejer det sig også om vores renomme.

Per Post

Per post døde tilbage i februar, 74 år gammel. Per var kendt af mange ryttere i Kolding, han var medlem af først KBC, hvor han var aktiv i bestyrelsen og formåede at hente mange sponsorer til klubben, siden blev han medstifter af SCK i 2003, hvor han var et vellidt medlem i mange år.. De sidste par år var han desværre påvirket af sin nyresygdom, men han mødte troligt op til klubbens arrangementer med højt humør og en god historie. Per blev æresmedlem i såvel KBC som SCK.

"Postens bagvej" er helt uofficielt opkaldt efter Per og når vi kører der vil det altid være en god anledning til at tænke på ham. Æret være Pers minde. Jeg vil gerne at vi holde et øjebliks stilhed for Per Post.

Afslutning

Vi ser gerne at medlemmerne kommer med forslag til arrangementer, foredrag eller ture, der er altid en hjælpende hånd klar i klubben, så hold jer endelig ikke tilbage.

Med det vil bestyrelsen gerne sige tak for et begivenhedsrigt år og vi ser frem til en rigtig god sæson med gode ture på landevejen. Tak til bestyrelsen for et år med gode arrangementer og en stor arbejdsindsats, uden jer havde vi ikke denne fantastiske klub.

SCK Generalforsamling                    

Afholdt den: 19.03.2014  Sted. Kvarterhuset på Junghansvej – 6000 Kolding

____________________________________________________________________________________________________________

­­­­­­­

Møde indkaldt af:                                   Referent:

Martin Strand                                         Thomas Bargum

Deltagere:   

Bestyrelsen bestående af:                     Derudover ca. 30 medlemmer fra SCK                                          

Bent Hedensted                                     

Martin Strand

Raymond Petersen Sindholt

Thomas Bargum

____________________________________________________________________________________________________________

Dagsorden:

Ÿ Valg af dirigent.

Ÿ Formandens beretning.

Ÿ Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.

Ÿ Indkomne forslag.

Ÿ Fastsættelse af kontingent.

Ÿ Valg jf. vedtægternes § 7

Ÿ Vedtægtsændring § 11.

Ÿ Eventuelt

____________________________________________________________________________________________________________

Ÿ Valg af dirigent.

Niels Juhl blev valgt som dirigent. Det blev hurtigt slået fast at indkaldelsen blav sendt ud i henhold til reglerne og generalforsamlingen dermed var godkendt.

____________________________________________________________________________________________________________

Ÿ Formandens beretning.

Formanden fremlagde årets beretning. Beretningen er vedlagt som bilag.

____________________________________________________________________________________________________________

Ÿ Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.

Regnskab blev fremlagt og godkendt.

 

Ÿ Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

Ÿ Fastsættelse af kontingent

Årligt kontingent på Kr. 300,00 fastholdes uden ændring.

 

Ÿ Valg jf. vedtægternes § 7

Martin Strand blev genvalgt.

Bent Hedensted blev genvalgt.

Johnny Sirach modtog ikke genvalg. I hans sted stillede Flemming Klitgaard og blev valgt ind.

Suppleant blev Mette Dam.

Revisorer. Povl Callesen og Tommy Andersen blev genvalgt.

Revisor suppleant. Ole Thomsen blev genvalgt.

 

Ÿ Vedtægtsændring § 11.

Tilføjelsen:

Der køres altid efter færdselsloven kapitel 7.

Blev godkendt.

 

Ÿ Eventuelt

Kaptajn roller og hold.

Der blev opfordret til at melde sig som kaptajn. Der sendes mail ud til de nuværende kaptajner. De første 10 km. Køres ud sammen ført an af en master der ikke må overhales. Der planlægges 1 rute. Meget gerne med indlagt bakke- eller skiltespurt. Der deles i 3 hold. Hvert hold kan variere / tilpasse ruten. Hold 1 deles eventuelt i 2 hold. Ruter lægges ud til upload. Gerne dagen før.

Der blev opfordret til at melde sig til følgende udvalg.

MTB udvalget

Fest udvalget

Aktivitets udvalget

Vintercup udvalget. Christian Fogh og Jens Peder Oksbjerg vil gerne være behjælpelige i Vintercup udvalget.

Forslag til arrangement kunne være en aften ude hos Gesten Flyveklub.

Ÿ Formandens beretning for 2013

Siden sidste års generalforsamling, har der været en lang række aktiviteter i klubben. På trods af et koldt men dog tørt forår, var mange på cyklen og herefter fik vi den bedste sommer i mands minde, som betød mange kilometer på landevejene. Der har været adskillige sociale træningsture, flere af klubbens medlemmer har deltaget i forskellige løb, både i sommerhalvåret såvel som i vinterhalvåret og vi har haft flere sammenkomster med sociale aktiviteter eller fagligt indhold.

I foråret skaffede Hanne og Claus Birch, Michael Blaudzun til Kvarterhuset. Michael gav os et godt indblik i hans karriere, med op og nedture og livet som professionel cykelrytter på udenlandske hold, men særligt på Riis’ cykelhold.

Lang tur i juni. Stig og Bent havde arrangeret en tur i det flotte fynske landskab hvor turen gik igennem bakket terræn og med grusveje inden vi ramte forplejningsdepotet ved Sandager strand. Bo og Bent var kørt derover med sodavand, juice, vand, kage, kaffe og ikke mindst lækre sandwich. Et godt arrangement, som vil blive gentaget i det kommende år. Vi har afsat søndag d. 29/6, som er før sommeren er begyndt og ligger mellem Frankrigsturen og La Marmotte.

Udlandsturen gik til de franske alper. 18 medlemmer drog af sted fredag aften og efter 16 timers kørsel i bil, stod den på lange ture i høj sol, mange højdemeter, kaffe på bjergtoppe, flere ture til bageren og god mad og rødvin i passende mængder. Vi fik en herlig tur, som bliver gentaget i år igen, til det samme hus i uge 25. Denne gang håber vi på at vi kan køre den rigtige vej over col de Galibier, som var lukket sidste år.

Sommeren blev særligt brugt til sociale ture. Rene var primusmotor på mange gode søndagsture, med kaffe og ikke mindst et rigtig godt arrangement med en todeling af kongeetapen. Afgang fra Sønderborg lørdag med kaffe ved lagkagehuset i Åbenrå videre over Skamling ind til Kolding, hvor den stod på pølser og øl hos Allan. Om søndagen videre over Egtved og sodavandspause ved Ravningbroen inden det gik videre til Vejle med kaffe på Kiddesvej. Rene har allerede taget initiativ til en tilsvarende tur til fyn, som varer to dage med overnatning. Dejligt initiativ, som vi gerne ser flere af.

SCK har fået ny hjemmeside, stor tak til Hanne og Claus Birch for et godt stykke arbejde. Noget af det nye er modulet seneste nyt hvor der løbende ligges nye artikler op. Desuden vil jeg gerne slå et slag for menupunktet arrangementer/ cykelløb samt billeder. Jeg vil gerne opfordre til at sende billeder til mig, til upload til hjemmesiden.

Tirsdagshygge. Hver den første tirsdag i måneden mødes vi efter træning til en god snak om turen, cykling generelt eller bare løst og fast. Ikke mindst får vi sat et rigtigt ansigt på hinanden med grå hår og øjenfarve osv. Og det naturlige omdrejningspunkt er kaffe med kage.

Af de mere kuriøse ture, skal nævnes en tur til Vejle i maj måned, vi kører gennem Vinding ud mod Munkebjerg, der bliver hyggesnakket og kørt stille og roligt. Pludselig som ild ud af en kanon, krydser Henrik vejen, uden omtanke for den øvrige trafik, kaster cykle ned i rabatten og begynder at flå i noget, som vi andre på afstand bedømte som en hund. Da Henrik kommer hen til os igen, er det med et stort smil om læben – han havde flået geviret af hovedet fra et rådyr, en såkaldt 6-ender og de lå nu i baglommen.

Klubben havde fællestilmelding til tre løb. Grejsdalsløbet i maj, som klubben har deltaget i gennem mange år. Tour de Trekanten i juni er et nyt løb med start og mål i Smidstrup meget flot gennemført rute og afholdelse, med god skiltning og masser af bakker og vind. Endelig deltog klubben i Sønderjylland rundt. Bestyrelsen har bestemt at der er fællestilmelding til 4 løb i 2014, Grejsdalløbet, Tour de Trekanten, Tour de Vestfyn og Alpetramp.

Kongeetapen på Post Danmark rundt var ufattelig hård ikke mindst pga. knoldene ved Vejle og varmen med op til 35 grader var det en lidelse for de fleste. 8 ryttere deltog 7 gennemførte trods væskemangel og kramper. Sammenholdet i klubben kom godt til udtryk med flere klubmedlemmer langs ruten som rakte vand ud til rytterne en kæmpe tak for det.

På årets sidste racercykeldag, kørte vi en kort tur og endte i Kvarterhuset til varm suppe med kødboller og en god cykel snak, hvor vi fik sagt pænt tak for denne sæson og på gensyn til April på raceren igen.

MTB udvalgets 1. tur gik til Ørnsbjerg på Fyn i august. Det var sjovt at køre i skoven, mens der var blade på træerne, tørt og solrigt. I selve MTB sæsonen havde udvalget arrangeret 4 ture til Bjerreskov ved Horsens, Bordrup v. Varde, Tørskind v. Egtved og d. 23/3 til Hindsgavl ved Middelfart. Områderne byder på hver sine udfordringer både for konditionen og balancen og alle deltagere har haft gode oplevelser. Hver tur afsluttes med mad og drikke og en snak om ruten. Det er rigtig hyggeligt – og vi kan kun opfordre til at tage med. Bestyrelsen vil gerne opfordre til at udvalget består enten med de samme personer eller hvis der er andre som har lyst, kan de sige til.

I oktober havde Niels og Stig kaldt til cykelreparation i Niels’ garage. Vi fik mange gode fif med hjem og skiftet forskellige ting på cyklerne. Det er en oplagt mulighed for at man lærer sin cykel bedre at kende og vi håber at Niels og Stig vil stille sig til rådighed igen en anden gang.

I november havde vi besøg af Frank fra Falck, som fortalte om 1. hjælp og hvilke ting man skal være opmærksom på, i forbindelse med uheld, ulykker og hjertestop.

I december inviterede festudvalget til årsafslutning. En på alle måder god dag. Vi begyndte med en tur på MTB et par timer i fantastisk lækkert julevejr. Frokosten blev serveret med sild, snaps, leverpostej og frikadeller og snakken gik lystigt hele eftermiddagen. Maden blev skyllet ned med øl, vand og kaffe inden der hen ad aftenstide kom rom på bordet. En rigtig hyggelig dag, som afslutter året på fineste vis.

Cafe holdet mødes hver mandag og har også gjort det hele vinteren, dog kun til en kop kaffe. De er så småt begyndt at cykle en hyggetur, men kaffen holdes der stadig fast i. Der er plads til alle, som vil køre med i roligt tempo, hvilket bl.a. familien Bargum benyttede sig af i sommeren, hvor børnene fik muligheden for at køre med.

12 hold var tilmeldt sæsonens vintercup, det blev til en 1. plads til Niels W./Rene J. og 2. plads til Mette og Raymond. Øvrige placeringer m.m. kan ses på hjemmesiden www.vintercup.dk. Vintercuppen er et orienteringsløb, som foregår over 5 afdelinger i løbet af vinteren. Man kører parvis, med kort og skal svare på spørgsmål ved posterne. Det er en sjov måde at holde formen ved lige om vinteren og der er plads både til herrer og damer. Der sendes indbydelse ud i løbet af efteråret til næste sæsons vintercup. SCK-Kolding skal arrangere en afdeling af Vintercup i februar 2015, som kommer til at trække på medlemmernes hjælp.

Vinteren har vanen tro budt på spinning, hvor næsten 70 ryttere fra KBC og SCK har været tilmeldt. Thomas ved hvad vi ryttere har brug for og han bygger os dygtigt op til sæsonstarten og i morgen er sidste spinningtur, hvor vi giver den gas i 1½ time.

16 ryttere har på Tre-fors hjemmeside, bedt om at Tre-for sponsorerer SCK-Kolding. Det betyder at klubben på nuværende tidspunkt, kan se frem til ca. 2.600 kr. til klubkassen hvert år - UDEN at det koster rytterne noget.

Alt i alt et begivenhedsrigt år, med mange træningsture, god repræsentation i løb og hyggelige sociale ture og arrangementer. Det er bestyrelsens håb at dette vil fortsætte i det kommende år.

Ruter på garmin connect

Bliv inspireret på vores garmin connect side. Se alle ruter her >>

SCK Kolding Garmin ruter

Klubbens aktiviteter